Ładowanie...

Kontakt

KARCMA U BORZANKA
ul. Waksmundzka 105
34-400 Nowy Targ
tel./ phone +48 18 264 10 87
kom./ mobile +48 603 33 19 19
e-mail: karcma@uborzanka.pl

Konto bankowe w Millenium Bank SA 
PL 74 1160 2202 0000 0000 9294 2932
swift code BIGBPLPW

Napisz do nas

Imię, nazwisko:

Telefon:

E-mail:*

Treść:

*

* - pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Petryla, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Karcma u Borzanka Katarzyna Petryla” w Nowym Targu, adres: Nowy Targ (34-400) ul. Waksmundzka 105, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posiadającą numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON 120501278 oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 7351298299.
 2. Administrator informuje, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji kontaktu w sprawie udzielenia informacji oraz oferty restauracji „Karcma u Borzanka”, jak również do otrzymania komunikacji marketingowej bezpośredniej od restauracji „Karcma u Borzanka”.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji kontaktu w sprawie udzielenia informacji oraz oferty restauracji „Karcma u Borzanka”, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie udzielonej zgody i w celu w jej treści określonym.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Administrator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wkażdej chwili wycofana.
 5. Administrator informuje, że każda osoba, której dane przetwarza „Karcma u Borzanka” ma prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • do sprostowania, poprawienia swoich danych osobowych
  • do usunięcia swoich danych osobowych
  • do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • do przenoszenia danych osobowych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Restauracja „Karcma u Borzanka” informuje, że dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody naprzetwarzanie, a po jej ewentualnym wycofaniu – będą przechowywane w celu obrony przed roszczeniami podatkowymi i cywilnymi – przez okres przedawnienia tych roszczeń. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych polega na złożeniu stosownego oświadczenia Administratorowi Danych Osobowych. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej (bezpośrednio w siedzibie Administratora lub wysłane pod adres: Karcma u Borzanka Katarzyna Petryla, ul. Waksmundzka 105, 34-400 Nowy Targ) lub w formie wiadomości e-mailowej wysłanej na adres: karcma@uborzanka.pl
 8. Restauracja „Karcma u Borzanka” informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane w szczególności następującym kategoriom odbiorców:
  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT restauracji oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • firmowym księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  • kancelariom prawnym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
  • podmiotom świadczącym na rzecz restauracji „Karcma u Borzanka” usługi badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności,
  • organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Każdy osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Dane adresowe PUODO:
  ul. Stawki 2
  00-193Warszawa
  kancelaria@giodo.gov.pl
 10. Administrator uprzejmie informuje, iż nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych.
 12. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.
^