Ładowanie...

SPOTKANIE 7 KULTUR I 15-LECIE EUROREGIONU TATRY

SPOTKANIE 7 KULTUR I 15-LECIE EUROREGIONU TATRY
22 lipca 2010 na nowotarskim rynku odbyło się spotkanie 7 kultur pogranicza. Program imprezy był bardzo bogaty, powiązany z obchodami 15-lecia Euroregionu Tatry. Jednym z punktów była degustacja potraw z 7 kuchni w Karcmie u Borzanka, które sami przygotowaliśmy. Poza tym na nowotarskim rynku na stoisku kuchni żydowskiej i niemieckiej prezentowaliśmy znane i nieznane przysmaki owych kuchni.

 
 

?Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza?

Na pograniczu polsko-słowackim, w jego historyczno-geograficznych krainach: Podhalu, Spiszu, Orawie i Liptowie od średniowiecza przenikały się wzajemnie wpływy wielu narodów i kultur: polskiej, słowackiej, węgierskiej, niemieckiej, żydowskiej, łemkowskiej i romskiej. Ich ślady odnajdujemy w zachowanych do dziś zabytkach architektury i sztuki, obyczajach, języku i folklorze. Różnorodność i bogactwo dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, którego niepowtarzalny charakter współtworzyło przez wieki siedem różnych kultur stanowi unikatową, niezbywalną wartość, którą należy zachować, pielęgnować i upowszechniać.
Celem projektu pt:

Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego
?Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza?

realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska ? Republika Słowacka 2007-2013 jest ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego w Euroregionie ?Tatry?, zachowanie na terenie polsko-słowackiego Euroregionu unikatowych wartości kulturowych ukształtowanych przez wpływ siedmiu kultur.
Jednym z wielu działań w ramach projektu jest spotkanie siedmiu kultur, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2010r. na nowotarskim rynku.
W trakcie spotkania Polacy, Słowacy, Węgrzy, Rusini, Żydzi, Romowie i Niemcy zaprezentują muzykę, taniec, folklor, zwyczaje oraz rzemiosło siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego.
 
PROGRAM IMPREZY:
Godzina 1100 ? Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego
Godzina 1120 ? Folklorystyczne prezentacje siedmiu kultur ? RUSINI, SŁOWACY, ŻYDZI, ROMOWIE, WĘGRZY, NIEMCY, POLACY
Godzina 1300? Oficjalne otwarcie ?Spotkania siedmiu Kultur? i prezentacja EUROREGIONU TATRY z okazji XV-lecia istnienia
Godzina 1330- Degustacja potraw siedmiu kultur
Godzina 1800- Występy zespołów regionalnych
?DÚBRAVA? z Presova ? Folklor Rusinów
?SKORUŠINA z Liesku - Folklor Słowaków
?KLEZ-TRIO? - Folklor Żydów
?SZATRA ROMA? ? Folklor Romów
?IPOLY? z Mihálygerge - Folklor Węgrów
?OBERSCHLISEN KAMARATEN? ? Folklor Niemców
?KASZUBSKIE NUTY? z Kościerzyny - Folklor Kaszubów
?ŚWARNI? z Nowego Targu - Folklor Górali Polskich

Aktualności
Dania na wielkanoc
Zamówienia przyjmujemy do 28.03.2021r.- termin odbioru do ustalenia.
Dania wigilijne na zamówienie
Propozycje świąteczne
Boże narodzenie
Wyroby na zamówienie- termin odbioru do ustalenia.
^